Usluge

IT

Poslovna i IT arhitektura

 • Definisanje arhitekture IT sistema (npr. Bazirano na TOGAF)
 • Redizajniranje poslovnih procesa kroz implementiranje IT sistema

IT restrukturiranje

 • Pregled infrastrukture IT sistema (IT revizija)
 • Procena upotrebljivosti IT sistema, efikasnosti, integracije i funkcionalnosti
 • Razvoj i implementacija promene IT plana (IT strategija)

Potrebe IS-a i tehnička supervizija IS implementacije

 • Definisanje funkcionalnih potreba
 • Supervizija vendora
 • Pregled pripremljene dokumentacije vendora

Vođenje velikih IT projekata

 • Kreiranje programa
 • Pomoć pri angažovanju vendora
 • Kordinacija projektnih aktivnosti i izveštavanja (PMO)