Usluge

Podrška Preduzetnicima

  • Razvoj posla i coaching
  • Priprema za ranu fazu prikupljanja kapitala i odnose sa investitorima
  • Podrška brzom rastu: operativni menadžment
  • Relokacija i ekspanzija na nova tržišta