Naš tim poseduje neosporne obrazovne kvalifikacije, intelektualnu radoznalost, dokazanu sposobnost za vođenje i posvećenost vrednostima. Mi smo analitički rigorozni, pružamo savete zasnovane na činjenicama kako bismo obavili posao. Na taj način, pružamo visoku vrednost u odnosu na cenu usluga.

Mi pomažemo:

1. KORPORACIJAMA

Sarađujemo sa kompanijama iz raznih grana, uključujući telekomunikacije, bankarstvo, osiguranje, maloprodaju, veleprodaju, proizvodnju, robu široke potrošnje, transport, energetiku, HORECa, medije i izdavaštvo, IT usluge, građevinarstvo, šumarstvo, poljoprivredu, nekretnine, private equity i profesionalne usluge.

2. STARTAPOVIMA I MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA

Sarađujemo sa startapovima i malim preduzećima koja potiču iz različitih grana sa fokusom na inovativne kompanije, komercijalizaciju istraživanja i razvoja, kao i razvoj startap ekosistema.

3. VLADINIM I NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

Sarađujemo sa institucijama centralne vlade (ministarstvima i vladinim agencijama), regionalnim i lokalnim samoupravama, obrazovnim ustanovama uključujući univerzitete, bolnicama, kompanijama u državnom vlasništvu, javnim preduzećima koja se bave infrastrukturom i energetikom, donorskim i drugim međunarodnim organizacijama (EBRD, Svetska banka, Evropska komisija), nevladinim organizacijama.

Usluge koje pružamo

STRATEGIJA

Radimo zajedno sa našim klijentima na strateškom planiranju, ekspanziji na nova tržišta, upravljanju promenama i organizacionoj transformaciji kako bismo kreirali značajne promene u njihovom poslovanju, organizaciji i društvu. Nudimo najbolju praksu u kreiranju strategije i iskustvo stečeno radom u mnogim zemljama i granama.

INOVACIJA

Pomažemo startapovima da rastu i da se šire; univerzitetima da povežu istraživanja sa poslovanjem i komercijalizuju istraživanje i razvoj; korporacijama da grade i ubrzavaju inovacije u okviru kompanije i vladama da grade inovacione zajednice i ekosisteme.

FINANSIRANJE

Pomažemo klijentima da identifikuju prilike za finansiranje, da razviju projekte i prođu kroz proces implementacije. Pružamo savetodavne usluge u privlačenju finansiranja nacionalnih projekata od strane EU programa, programskog finansiranja na nivou EU (Horizon 2020), privlačenju kapitalnih investitora, kao i pozajmica od strane privatnog sektora.

ISTRAŽIVANJE

Prikupljamo i analiziramo eksterne i interne informacije kako bismo našim klijentima dostavili važne informacije za donošenje odluka. Sprovodimo istraživanje tržišta, istraživanje tržišta proizvoda, istraživanje stavova, istraživanje javnih politika, kao i evaluacije reformi javnih politika.

DIGITAL

Pomažemo klijentima da budu konkurentniji u digitalnoj eri koristeći Big Data i najnovije IT tehnologije. Naše usluge uključuju digitalnu strategiju, analizu i redizajn puta kupca, UI/UX, razvoj veb i mobilnih platformi, analizu i segmentaciju baze kupaca, analizu fluktuacije kupaca, kao i druge IT i Big Data usluge.

IMPLEMENTACIJA

Nudimo podršku u bilo kojoj fazi implementacije projekta uspostavljanjem i vođenjem kancelarije za upravljanje projektom, pružanjem pomoći u razvoju poslovanja/ekspanziji i popunjavanjem privremenih gepova u kapacitetima i kompetencijama konsultantima na pozajmici, kao i građenjem timova za eksterno pružanje usluga u centralnoistočnoj Evropi.

TRAŽITE KONSULTANTSKE USLUGE?

Podnesite zahtev za ponudu