Prikupljanje sredstava je često ograničavajući faktor širenja postojećih aktivnosti ili lansiranja novog projekta. CIVITTA pomaže klijentima da ostvare svoje planove privlačenjem potrebnih finansija. Nudimo pripremu poslovnog plana, ponudu za investitore, mapiranje investitora za privatne i razvoj aplikacija za javne izvore finansiranja. Naši klijenti dobijaju podršku tokom celog investicionog procesa i prilikom upotrebe dobijenih sredstava.

Usluge finansiranja pokrivaju:

FINANSIRANJE IZ NACIONALNIH PROGRAMA
PROGRAMSKO FINANSIRANJE NA NIVOU EU
FINANSIRANJE ZADUŽIVANJEM
M&A I KAPITALNI INVESTITORI

Usluge finansiranja pokrivaju:

Kako radimo

Projekat počinjemo evaluacijom potreba klijenta, izborom najprikladnijeg mehanizma finansiranja i procenom usklađenosti projekta sa zahtevima fondova EU. Prilikom programskog finansiranja iz fondova EU, gradimo opseg, budžet i raspored pojedinačnog projekta, sprovodimo potragu za partnerima i dizajniramo konzorcijum, sve to rezultira formalnim podnošenjem aplikacije sa svom potrebnom dokumentacijom (npr. analiza troškova i koristi, poslovni plan, ili studije izvodljivosti). U slučaju privlačenja kapitalnih investicija ili finansiranja pomoću zajmova, sa klijentima radimo dok im ne pomognemo da prikupe potrebna sredstva.

OBEZBEDI SVOJ PROJEKAT I SVOJ RAST

Podnesite zahtev

Studije slučaja