U svetu koji se ubrzano menja, ko ne uspe da unese inovacije u svoje poslovanje zaostaje za drugima. Posmatramo šta preduzetnici i inovativne korporacije rade na globalnom nivou, i to nam omogućuje da unesemo najbolje prakse u startap kompanije i da oblikujemo ekosisteme. CIVITTA pomaže startapima u rastu i širenju, univerzitetima u povezivanju istraživanja sa biznisom i komercijalizacijom, radimo na ubrzanju inovativnih procesa unutar korporacija, a vladinim organizacijama pomazemo da grade inovacijske zajednice i ekosisteme.

Naše usluge u oblasti inovacija obuhvataju:

KORPORATIVNE INOVACIJE
STARTAP KONSALTING I KOMERCIJALIZACIJA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA
RAZVOJ STARTAP EKOSISTEMA
PROUČAVANJE INOVACIONIH POLITIKA

Naše usluge u oblasti inovacija obuhvataju:

Kako radimo

Tipičan konsultantski projekat u ovoj oblasti počinje procenom inovativnih kapaciteta određene kompanije, nastavlja se detaljnim razgovorom i razmenom informacija sa ekspertom za inovacije, tokom kog on procenjuje stanje startapa ili organizacije, i identifikuje njene potrebe. Zatim tim eksperata u oblasti inovacija dizajnira rešenje i identifikuje strateške prioritete formulisane u skladu sa potrebama klijenta.

Finalna faza projekta je implementacija akcionog plana zajedno sa timom klijenata, praćenje procesa, kontrola međurezultata i asistiranje pri donošenju odluka.

OVLADAJTE POTENCIJALNIM INOVACIJAMA I IMPLEMENTIRAJTE DODATNA REŠENJA

Podnesite zahtev

Studije slučaja