Istraživanje je od presudnog značaja za donošenje odluka i pokretanje ključnih operativnih zadataka za sve tipove organizacija. Sprovodimo kvalitativno i kvantitativno istraživanje tržišta. Obrađujemo i analiziramo prikupljene podatke primenom CAPI, CATI, onlajn panela i fokus grupa. Zahvaljujući istraživačkim studijama, kompanije i organizacije mogu da razumeju preference svojih kupaca,  mere odziv na marketing kampanje, podešavaju ponudu i kreiraju jedinstveno iskustvo kupca.

Usluge istraživanja obuhvataju:

ISTRAŽIVANJE KARAKTERISTIKA PROIZVODA
ISTRAŽIVANJE STAVOVA POTROŠAČA
ISTRAŽIVANJE JAVNIH POLITIKA
EVALUACIJE JAVNIH POLITIKA

Usluge istraživanja obuhvataju:

Kako radimo

Primenjujući kancelarijsko istraživanje, statističku analizu, intervjue sa ekspertima, kao i druge instrumente istraživanja tržišta, procenjujemo tržišta iz različitih perspektiva (veličina/dinamika/uslovi/konkurencija). U većini zemalja imamo ogranke za istraživanje, mrežu intervjuera i prostorije za fokus grupe sa kompletnom opremom za opservaciju i snimanje video materijala.

DONESITE BOLJE POSLOVNE ODLUKE

Podnesite zahtev

Studije slučaja